Filmland Polen – SONDERVERANSTALTUNG EUROPAWOCHE 2015 – „DER ERSTE TAG“ – Regie und Buch: Christine Jezior und Sabina Kaluza – Metropolis 07.05.2015 17:00Uhr

SONDERVERANSTALTUNG
EUROPAWOCHE 2015 – HAMBURG

07.05.2015  17:00

DER ERSTE TAG

Polen/Deutschland 2014, 82 Min.
Donnerstag, 07.05.2015, 17:00
nur in Hamburg

Regie und Buch: Christine Jezior und Sabina Kaluza
Schnitt und Dramaturgie:  Oskar Jezior
Kamera und Ton: Theo Solnik
Musik: Oskar Jezior
mit: Krystyna Gode, Władysław Kozakiewicz, Katarzyna Mol-Wolf, Henryk Nazarczuk, Małgorzata Nazarczuk, Artur Silberner, Piotr Winturski u.A.

„Der erste Tag“ stellt in Form eines Dokumentarfilms einen etwas anderen Beitrag zur Migra­tionsdebatte dar. Im Vordergrund des Films stehen ungewöhnliche Geschichten über gewöhnliche Menschen, mit denen sich alle identifizieren können, deren Erlebnisse und Geschichten zum Teil voller Witz und Lebhaftigkeit sind, aber auch aufgrund ihrer tiefen Lebensklugheit herausragen. Fernab der üblichen Stereotype und politischen Abhandlungen erzählen einige der in Norddeutschland lebenden und mittlerweile sesshaft gewordenen Protagonisten über ihren persönlichen „ersten Tag“ in Deutschland, über ihre anfängliche Unvertrautheit und ihr Erstaunen angesichts der Andersartigkeit ihres neuen Umlands.
Der unkonventionelle Dokumentarfilm zeigt sehr authentisch, teilweise auch auf humorvolle Art, die aus persönlicher Erfahrung der Protagonisten erschlossenen Unterschiede zwischen der vertrauten Heimat und der neuartigen Umgebung.
Die aus Polen stammenden Protagonisten des Films, heute in Deutschland fest verwurzelt, erinnern sich an die Tage, die sie vor teilweise über dreißig Jahren erlebt haben. Sie erinnern sich an lustige Anekdoten, sprachliche Missverständnisse und ihr Staunen über die neue Welt.
Beim Zuschauen und Zuhörern kommt ungezwungen die Frage auf: wie würde ich mich an ihrer Stelle verhalten? Wäre ich imstande, einen solchen Lebensumbruch zu wagen, ohne wenigstens ein bisschen Sicherheit zu haben?


PIERWSZY DZIEŃ

Polska/Niemcy 2014, 82 min.
czwartek, 07.05.2015, 17:00
tylko w Hamburgu

Reżyseria i scenariusz: Christine Jezior und Sabina Kaluza
Montaż i adaptacja: Oskar Jezior
Zdjęcia i dźwięk: Theo Solnik
Muzyką: Oskar Jezior
występuja: Krystyna Gode, Władysław Kozakiewicz, Katarzyna Mol-Wolf, Henryk Nazarczuk, Małgorzata Nazarczuk, Artur Silberner, Piotr Winturski i inni.

„Pierwszy dzień” jako film dokumentalny stanowi przyczynek do debaty na temat migracji. Jego tematem są nietuzinkowe historie zwykłych ludzi, z którymi się każdy może utożsamić, których przeżycia i żywe relacje są wprawdzie po części humorystyczne, jednakże poruszają swoją głębią życiowej mądrości. Opowieści owych, już w międzyczasie zasiedziałych w północnych Niemczech, imigrantów z Polski o ich „pierwszym dniu” po przjeździe do Niemiec, początkowym dystansie do zastanych warunków oraz zaskakujących różnicach wolne są od znanych stereotypów i jakichkolwiek politycznych akcentów. Ten niekonwencjonalny film dokumentalny pokazuje w autentyczny i często humorystyczny sposób jak odbierali oni różnice między znaną im dotyczas rzeczywisością stron ojczystych, a zastanym nowym otoczeniem.
Pochodzący z Polski imigranci – dzisiaj dobrze zakorzenieni w Niemczech – wspominają zdarzenia, w których uczestniczyli przed ponad trzydziestu laty. Przypominają zabawne, ale i poruszające sytuacje, anegdoty, nieporozumienia wynikające z niedoskonałej znajomości języka i zdziwienie, jakie wywołało ich zetknięcie z nieznanym dotychczas światem.
Film wzrusza i zmusza nieodparcie do refleksji oraz postawienia sobie pytania: jak sami zachowalibyśmy się na ich miejscu? Czy bylibyśmy w stanie podjąć tak przełomowe wyzwanie zmiany wyrunków życia bez odrobiny pewności, co nas w nowych warunkach czeka?

Privacy Policy Settings

Translate »