In der Landschaft der offenen Fensterläden

Ein deutscher Fotograf entdeckt die Geheimnisse einer Märchenwelt in Ostpolen

Brosch Obere Narew Final (Download)

Impressum:
Herausgeberin: Deutsch-Polnische Gesellschaft Hamburg e.V.
Text: Christof Leidner
Fotos: Martin Franz
Layout: Herbert Stelter
Der Text wurde nur zu privaten Zwecken erstellt und ist keine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts.
Jede Veröffentlichung (auch im Internet) nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autoren.

 

Quellen:
‒ Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia: „Kraina tura i żubra” (druk: Malai Studio)
‒ Grzegorz Rąkowski: „Polska egzotyczna Część I“, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2005
‒ Artur Gaweł: „Zdonbictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie“, Wyd. II, Białystok 2010
‒ Piotr Bajko: „Trześciańska kuźnica oświaty i postępu rzemieślniczo-rolnego”, Kwartalnik „Białostocczyzna”, 2(14), 1989, PL ISSN 0860-4096, S. 16-19
‒ Joanna Plit: „Tradycyjny krajobraz wiejski wschodniego Podlasia na przykładzie „Kraina otwartych okiennic”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 12, Sosnowiec 2009, S. 47-57
‒ Marek Barwiński: „Podlasie jako region pogranicza”, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, tom 3 (2014), S. 281-306
http://bialystoksubiektywnie.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domy_ch%C5%82opskie_na_Podlasiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobnictwo_drewnianych_dom%C3%B3w_na_Podlasiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trze%C5%9Bcianka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puch%C5%82y

Privacy Policy Settings

Translate »